Nem tartozunk és nem adjuk a házunk!

A nemtartozunk.hu munkacsoportja örömmel tudatja “híveivel”, hogy  a „kéteshírű”  honlapunk kutatásaira alapított „fogalmilag kizárt”, „érthetetlen”, és „úgy sem értik”, „kellékhiányos”, valamint „egyedi tényállást nélkülöző”, illetve „internetről leszedett feltételezésekre alapított” keresetünknek helyt adott egy bíróság, a kézbekapott ítélet alapján. Még nem jogerős, de az idézőjelbe tett előítéletek tarthatatlanságáról bizonyosságot kaptunk. És mivel az ítélet bizonyításon, és szakértői véleményen is alapul, amely a keresetünket  igazolta, ez arra is bizonyosság, hogy egy adós kérelmére vizsgálta egy bíróság egy pénzügyi terméknek a pénzszolgáltatási szerződés általi értékesítését: a szerződéskötést megelőző körülményekre, a szerződéskötésre, a szerződés valóságos teljesülése, és a pénzügyi termék valóságos követelésjoga és tartozáskötelezettsége tárgyában.

Ennek eredményeként a pénzügyi termék befektetéssel vegyes hitelnek, HIBRID pénzügyi terméknek, szintetikus devizával ellentételezett Ft-refinanszírozó hitellel vegyes Ft-kölcsönnek minősült a bíróság mérlegelése szerint. Ez a szerződésből nem vezethető le, és a pénzügyi termék értékesítése ezért jogszabályba ütközött. Szerződési akarat hiányában a szerződés nem jött létre. Így a szerződésre alapított tartozáselismerés alapján, közjegyzői záradékkal elrendelt  végrehajtást a Valóban Bátor És Tisztelt Bíróság megszüntette.

Ezzel hírül adjuk, hogy a hitetlen kollégáink és a „fogalmilag kizárt” és „a befektetés nem vizsgálható” jogalkalmazók is értsék, a magyar és az EU joga és Eu Bírósága szerinti ítélet született hazánkban. Tudjuk, hogy még nincs ezzel vége… De örülünk, hogy van a jognak alázatos független bírósága. És van örvendező adós, aki nem adta a házát.

nemtartozunk.hu