Három (a) magyar igazság 1.0

Előzmények I.

„…bár felül a gálya…”

(P.S.)

Egyetlen bíró, ügyész, államvédelmi szolgálatos, rendőr, államigazgatási szereplő, jogalkotó nem lett felelősségre vonva az ötvenes évek alatti tevékenységéért, amikor emberek ezreit ítélték el koncepciós perekben, és kiszolgálta a diktatúra terrorját. Tevékenységük feltárásával is adós maradt az állam, az állam intézményeinek tisztségviselői, és az írástudók és farizeusok köznyilvánosságot kapott része. Nem vált a közbeszéd, és köztudás részévé a diktatúra valódi okairól, működéséről, és következményeiről szóló emlékezet sem. Mindezekről a fecsegő felszín elfedi a hallgatag mély történéseket. A közpolitika és a kiszolgáló írástudóik kapargatják a felszínt, de a magyar társadalom tragédiáját, és államának való kiszolgáltatottságának viszonyrendszerét elbeszéletlenül hagyják.

Egyetlen bíró, ügyész, államvédelmi szolgálatos, rendőr, államigazgatási szereplő, jogalkotó nem lett felelősségre vonva a kádári megtorlások évtizedei alatti tevékenységéért, amikor emberek ezreit ítélték el koncepciós perekben, és kiszolgálta az 56 után újjáéledt diktatúra terrorját. Tevékenységük feltárásával is adós maradt az állam, az állam intézményeinek tisztségviselői, és az írástudók és farizeusok köznyilvánosságot kapott része. Nem vált a közbeszéd, és köztudás részévé a diktatúra valódi okairól, működéséről, és következményeiről szóló emlékezet sem. Mindezekről a fecsegő felszín elfedi a hallgatag mély történéseket. A közpolitika és a kiszolgáló írástudóik kapargatják a felszínt, de a magyar társadalom tragédiáját, és államának való kiszolgáltatottságának viszonyrendszerét elbeszéletlenül hagyják.

Egyetlen bíró, ügyész, államvédelmi szolgálatos, rendőr, államigazgatási szereplő, jogalkotó nem lett felelősségre vonva a kádári puha diktatúra alatti tevékenységéért. Amikor emberek ezreit ítélték el koncepciós perekben, és kiszolgálta a konszolidált puha diktatúra elnyomását, és közreműködtek Magyarország eladósításában: békeidőben történt Első Kirablásában. Tevékenységük feltárásával is adós maradt az állam, az állam intézményeinek tisztségviselői, és az írástudók és farizeusok köznyilvánosságot kapott része. Nem vált a közbeszéd, és köztudás részévé a puha diktatúra valódi okairól, működéséről, és következményeiről szóló emlékezet sem. Mindezekről a fecsegő felszín elfedi a hallgatag mély történéseket. A közpolitika és a kiszolgáló írástudóik kapargatják a felszínt, de a magyar társadalom tragédiáját, és államának való kiszolgáltatottságának viszonyrendszerét elbeszéletlenül hagyják. Elhallgatták Magyarországnak a magánpénzhatalom alá rendelésének történetét, felelőseit, okait és következményeit. Elhallgatták Magyarországnak a devizkövetelés által történt kifosztásának módját, és a követeléspénz, a követeléshatalom, a modern pénz valódi természetét feltáró tudást.

Egyetlen bíró, ügyész, államvédelmi szolgálatos, rendőr, államigazgatási szereplő, jogalkotó nem lett felelősségre vonva a rendszerváltoztatás idején megsemmisült, eltékozolt, ellopott nemzeti közvagyon elherdálásáért, és ebben játszott tevékenységéért. Amikor közreműködtek Magyarország fokozott eladósításában: békeidőben történt _Második Kirablásában.  _Minderről még leltár sem készült, és haszonélvezőit sem ismerjük, és a kár mértékét sem tárta fel még senki a népnek. Ezzel adós maradt az állam, az állam intézményeinek tisztségviselői, és az írástudók és farizeusok köznyilvánosságot kapott része. Nem vált a közbeszéd, és köztudás részévé a nemzet Második Kifosztásának valódi okairól, működéséről, és következményeiről szóló emlékezet sem. Mindezekről a fecsegő felszín elfedi a hallgatag mély történéseket. A közpolitika és a kiszolgáló írástudóik kapargatják a felszínt, de a magyar társadalom tragédiáját, és államának való kiszolgáltatottságának viszonyrendszerét elbeszéletlenül hagyják. Elhallgatták Magyarországnak a magánpénzhatalom alá rendelésének történetét, felelőseit, okait és következményeit. Elhallgatták Magyarországnak a devizkövetelés által történt kifosztásának módját, és a követeléspénz, a követeléshatalom, a modern pénz valódi természetét feltáró tudást. Ismét áldozattá vált bűntelen embereket ítéltek el a 2006. év „októberi sajnálatos események miatt”, miközben a törvénytelen eljárások miatt egyetlen bíró, ügyész, államvédelmi szolgálatos, rendőr, államigazgatási szereplő, jogalkotó nem lett felelősségre vonva az események okai, és a társadalom tagjaival szembeni törvénytelen eljárások miatt.

A politika döntéshozói és e döntések végrehajtói és az egész igazságügyi apparátusa a bírói hivatásrend ítéletei nélkül tehették mindezt következmények nélkül a magyar társadalommal, eltartóikkal, a magyar néppel. Ugyanakkor a társadalomtól független bíróság mindenkor kiszolgálta hazánkban és következmények nélkül, a magyar társadalom kirablását, és alattvalóvá elnyomását a felszabadulásnak nevezett megszállás óta. És azóta is, hogy a tankok árnyékában önkényeskedő  állam helyett már bankok terrorizálják és fosztják ki a népet, idegen érdekek miatt. Most már a közvagyon mellett a társadalom tagjainak, családoknak a tulajdontól és anyagi biztonságtól való megfosztása a cél, hetedíziglen. A bíróságok most is közreműködnek ebben. Eddig.

Magyarország Harmadik Kirablása, és a bírói hivatásrend ebben való közreműködése csak azért volt zavartalan (eddig), mert a magyar társadalom eltűrte, és következmények nélkül hagyta az állam-intézmény korábbi bűneit, és felelősségét. A társadalom a tudatlanságban tartásának a politika érdeke szerinti állapotát éppen úgy eltűrte, ahogyan a politikát tekintette az egyetlen valóságnak önmaga helyett. A rendszerváltoztatás óta már a jogállamban való hite alapján, a politikától és a politikai államtól várta a társadalom érdekeinek megvédését. Csalatkoznia kellett, és ezért drága árat kell fizetnünk, ha mindez így marad. Alattvalók és adósrabszolgák lesznek a gyermekink, és unokáink is, ha be nem bizonyítjuk, hogy az állammal szemben és a hatalmi ágakkal szemben a jogállamot MI komolyan vesszük. És mindaddig bízunk elvárásunkban, amíg be nem bizonyosodik, hogy az írott törvények semmit sem érnek hazánkban, de Európában sem. Pusztán a kifosztó hatalmak önkényének álcái, és eszközei a társadalommal szemben. Ha ez történne meg, ha ez fog bebizonyosodni, nem nekünk kell rettegnünk, és a társadalom lojalitását sem várhatják el többé az államunk intézményei, és az abban tevékenykedők. MI nem hátrálhatunk, ahogyan sosem hátráltunk meg a szabadságunkat védelmezve sem hazai, sem idegen hatalmak előtt. Hazánk és a házunk egy és ugyanazon pénzhatalom jármát nyögi, ezért mindkettő védelmében a társadalom az egyetlen erő, amely ellen képes állni ennek a hatalomnak. Ha ismertük volna, és nem lett volna agyonhallgatva, és következmények nélkül hagyva Magyarország két korábbi kifosztásának módja, és trükkjeinek számossága, akkor a társadalom nem sétált volna bele ugyanabba az adósság-csapdába, amibe államunk belevitte már két alkalommal is a népet. Nem csak a „devizahitelesek”, hanem az egész nép eladósodott emiatt, hiába is gondolják ezt alamuszi kárörvendéssel a „nemdevizaadósok”. Mindezt elbeszéljük cikksorozatunkban, hogy sem kamattal, sem devizaárfolyammal minket ne rabolhasson ki a Disznófejű Nagyúr. Sem most, sem a jövőben. És mindhárom hatalmi ág felelősségét is néven fogjuk nevezni, pontról pontra. És a felelősök kárunkat meg fogják téríteni, amit okoztak. Már ami pénzzel megtéríthető. Mulasztásaik, bűneik következmény nélkül nem maradhatnak, bár eddig sosem kérték rajtuk számon. Ezért lettek felelőtlenek, képmutatók és farizeusok a pénzhatalom kezében.

_ _A társadalomnak van állama, és nem az államnak kifosztható társadalma. Most nem fog következmények nélkül maradni, és feltáratlan sem lesz, hogy kik, hogyan, és milyen politikai közreműködés, és együttműködés során, és milyen bírósági segédlettel fosztják ki a jog, és az igazság jogának megcsúfolásával, békeidőben immár harmadszor is a társadalmat.