Categories Publikációk

Végrehajtás megszüntetési perekben a fogyasztóvédelmi perek szabályai, és a 2014. évi LX. tv. alkalmazásának kizártsága

A fogyasztóvédelmi perekben (a végrehajtás megszüntetésére irányuló perekben is) a szolgáltató terhére megfordul a bizonyítási teher (C-449/13. sz. EuB határozat).