Kisértékű nyerések

Kisértékű és rövidtávú pernyerések azok olyanok, amelyeket kisértékű, és jelentéktelen vétkekkel nyerünk a bankok elleni „devizás” perekben. Mert a bankok mérhetetlen bűneit ezek is elleplezik, és jelentéktelenítik. És az ilyen pernyerések, a pillanatnyi „örömünk” megélésén túl, nem biztos, hogy nyerések maradnak másodfokon, a felsőbb bíróságokon, sőt az EU bíróságai előtt is. Pedig a mi igazságszolgáltatási rendszerünk odáig tart már… És minden döntési szinten a banki bűnök elítélése az egyetlen esély arra, hogy megfizessenek a gazságukért, és soha többé (az államunk devizanyilvántartású, még kézműves, eladósítása a kádári rendszer óta, betetőzve a mostani hasonló, de ipari állam- és lakossági, és közösségi eladósításunkig) meg ne merészeljék tenni újból, e hazában.

Márpedig ilyenek, ha az a nyerés alapja, hogy 2008-tól adták csak a kezébe az adósnak a kockázatfeltáró nyilatkozatát a „devizás” pénzügyi termékről, (pl. a Raffeisen) bank alkalmazottai, azelőtt csak aláíratták. Mert ez a banki vétek is lehet pernyerés alapja egy perben, és a devizakockázat nem megfelelő feltárása, és ennek bizonyítottsága. De ez elleplezi azt a banki bűnt, például ezzel kapcsolatban, hogy maga a kockázat feltárás is hamisan történt, a nyilatkozat tartalma is hamis volt, akár aláíratták akár nem, akár az adós kezébe adták, akár nem. Mert csak arra vonatkoztak, hogy a törlesztő-részletnek van devizakitettsége, de azt nem árulták el, hogy amit törleszt az adós, a hiteltőke is emelkedik a deviza árfolyamának a drágulásával, a Ft-hoz képest. Vagyis a törlesztő-részlet amiatt is emelkedik, mert megemelkedett összeget kell törleszteni, a korábbinál gyengébb, a törlesztés pillanatában is Ft-ról devizára átszámítással, a törlesztő részletre is. Tehát a devizakockázat: a törlesztő részletre is, és a törlesztendő tőkére is számítani kell, devizaárfolyam-drágulással. De még ez is csak vétek, a bankok szintetikus tőkehatalmához képest.

Continue reading

Titkos beszélgetések a “devizahitelről” – Végkövetkeztetések 1-2

Az adósok keresetükben, az ügy uraiként, olyan döntésre vonatkozó tényállást fogalmaznak meg, amelynek megállapítása esetén, a felek közötti perbeli szerződés nem jött létre, annak létrejöttét akadályozó egyező, és egybehangzó szerződési akarat hiánya miatt.

A szerződés – tartós jogviszony létrehozása esetén – a kötelem teljesüléséből megállapíthatóan, eltért a két fél esetében. A termékre vonatkozó adósi bizonyítás az, hogy nem kölcsön, és nem hitelviszony jött létre, mert a hitel, és a kölcsön a bank részéről csak egy ellentételező befektetéssel vegyes hibrid szerződéssel volt lehetséges.

Ehhez azonban a kereseti kérelem tényállását fel kell tárnia a bíróságnak, hogy az a valóságnak megfelel-e, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján, minden kétséget megállapíthatóan, az írott szerződésekből levezethető-e.

Az adósok azt állítják, hogy olyan tartós kötelmi jogviszony jött létre a felek között, olyan kötelem, amely az írott szerződés tartalmától – még e tartalom érvényessége esetén is – eltér, amit az adósok szerződéskötési akarata, de valójában a bank kinyilvánított szerződési akarata is létrehozni kívánt: hitel- és kölcsön szerződés.

Az adósok azt állítják, hogy a szerződéskötéskor a bank, eltitkolt szándékkal, olyan biankó klauzulákat fogalmazott meg a szerződésben, amelyek alapján a bank egy befektetéssel vegyes hitel/kölcsönszerződést érvényesített, azt is kívánt érvényesíteni az adósaival szemben. Míg az adósok kölcsönt kívántak a banktól felvenni, és tudomásuk sem volt arról, hogy a bank befektetési szerződésnek értelmezi, forrásteremtő pénzpiaci művelet részévé teszi nem csak a felek hitelszerződését, de befektetőként bevonja ebbe az adósokat, számlájukat, és hitelfedezetüket is egy befektetési szerződésbe.

A bíróság eljárása nem alapulhat azon a koncepción, hogy a szerződés szövege, és nem a valóság vizsgálandó, ami a felek között beteljesedett. Nem alapulhat azon a koncepción, hogy a szerződés leírt tartalma a valóságban bekövetkezett és más semmi sem történt.

Végkövetkeztetés 1. by Nem Tartozunk ! on Mixcloud

Continue reading