A globális pénzteremtés kettős körforgása

Asztalos László:

A globális pénzteremtés kettős körforgása (A „parallel banking” pénz- és inflációelméleti alapjai)

A pénzintézeti felügyeletek elvi és gyakorlati problémáival közel 30 éve foglalkozó szerző a jegybankoknak és a felügyeleteknek a mai világgazdasági válság kialakulásában és kezelésében betöltött szerepét elemzi. Ezzel összefüggésben azt a meglepő következtetést mutatja be, hogy miképpen alakult ki a globális pénzteremtés kettős, egymással összekeveredő körforgása. Az amerikai dollár kulcsvalutaszerepére épülő, korlátlan pénzhelyettesítő-teremtés azonban éppen a világgazdasági termelés globalizációja miatt nem vezetett olyan általános inflációhoz, mint amilyet a középkori világ tapasztalhatott a szintén az Újvilágból töméntelenül beáramló (nemesfém)pénz idején. A globális újratermelési folyamatok szektoronkénti elemzésével mutatja be, miért és hol robbant ki a modern pénzintézeti rendszer belső korlátozás nélküli „váltónyargalásával” teremtett inflációs feszültség. Bemutatja ugyanakkor azt is, hogy a fogyasztáson keresztüli konjunktúrateremtés érdekében hogyan és miért kapcsolták ki a mesterséges keresletteremtés külső, felügyeleti korlátait is.