Az FX-swap piac szerepe a hazai pénzügyi rendszerben

Mák István−Páles Judit:

Az FX-swap piac szerepe a hazai pénzügyi rendszerben

Az FX-swap a globális pénzügyi rendszer elmúlt években kiteljesedő integrációja során az egyik legelterjedtebb és leglikvidebb piaccal rendelkező pénzügyi termékké vált. Az FX-swap ügyletek alkalmazási köre rendkívül széles, egyaránt használhatóak likviditáskezelésre, kockázatfedezésre, rövid távú hozamspekulációra valamint – egy azonnali devizaügylettel együtt – árfolyampozíció felvételére. A magyar bankrendszer az elmúlt években a devizahitelezést nagyrészt forintforrásból finanszírozta. Az ebbõl adódó mérlegen belüli nyitott devizapozíciót a hazai bankok jellemzõen külföldiekkel kötött FX-swap ügyletek felhaszná- lásával fedezik. Ennek megfelelõen az elmúlt években a devizahitelezés felfutásával a hazai bankrendszer nettó FX-swap állománya jelentõs mértékben emelkedett. Az FX-swap piac kulcsszerepet játszott a 2008-as pénzügyi turbulencia során, ami a világ szinte minden jegybankját gyors és jelentõs intézkedések meghozatalára késztette. Hazánk esetében az FX-swap piac rendellenességei a bankrendszer működése szempontjából jelentős kockázatot jelentenek, így az elmúlt hónapokban az MNB részé- ről is számos likviditásbővítő intézkedésre került sor, melyeknek köszönhetően az FX-swap piac működési zavarai jelentősen mérséklődtek, a hazai bankrendszer stabilitása pedig fennmaradt.

 

 


File
mak-pales.pdf
Download267
Total Files1
Create Dateszeptember 30, 2015