A főbb hazai pénzügyi piacok meghatározó szereplői és jellemző kereskedési stratégiái

Csávás Csaba−Kóczán Gergely−Varga Lóránt:

A főbb hazai pénzügyi piacok meghatározó szereplői és jellemző kereskedési stratégiái

Tanulmányunkban a hazai deviza-, pénz- és államkötvény-piaci szereplők kereskedési stratégiáit, viselkedésük motivációit elemezzük. Az azonnali devizapiacon meghatározó szerepet betöltő külföldiekről megállapítottuk, hogy a 2003–2004-es hektikus időszakban pozitív visszacsatolásos kereskedést folytattak, a múltbeli árfolyam-alakulással párhuzamosan alakították pozícióikat. Az ezt követõ idõszakban viszont negatív visszacsatolásos, árfolyamot stabilizáló kereskedés jellemezte a külföldieket. A hazai nem banki szereplők azonnali devizapiaci kereskedésének fő mozgatórugói közül a külkereskedelmet és a devizahitelezést említhetjük meg. Határidős devizapiaci ügyleteket pedig döntően árfolyamfedezési célból kötnek a hazai exportőrök. A külföldiek elsősorban az egy hónapnál rövidebb futamidejű FX-swapokat használják egyéb ügyleteik által generált likviditástöbblet, illetve -igény menedzselésére. Az egy hónapnál hosszabb lejáratú FX-swapok gyakori felhasználási módja a külföldiek részéről éven belüli kamatpozíció felvállalása, amely leginkább a 2003. év magas hozamvolatilitású időszakaiban volt megfigyelhető. A külföldi szereplők államkötvény-piaci viselkedéséről elmondható, hogy 2001–2003-ban hajlamosak voltak az előző napi ármozgással párhuzamosan alakítani pozíciójukat. Az elmúlt két évben jelentősen nőtt a külföldiek portfóliójuk nagyságához viszonyított aktivitása a másodpiacon, ami arra utal, hogy az államkötvénypiac külföldi szereplőinek csoportján belül csökkent a „buy and hold” típusú stratégiát követő konvergenciabefektetők aránya.


File
mt-54.pdf
Download290
Total Files1
Create Dateszeptember 30, 2015