Péntek, Szombat, Vasárnap… Köszönjük!

És még a misztérium előtt hangzott el…

„Menj, és tedd, amit akarsz!”

És a hitszegő átadta egy templom katonáinak…

Akik átadták a főpapnak…

Aki átadta egy templom bíráinak…

Akik átadták a helytartónak…

Aki átadta a katonáinak…

Akik átadták a helytartónak…

Aki átadta egy népnek…

Akik átadták a helytartónak…

Aki, egy néppel, együtt átadta a bitónak…

Amely átadta a keresztnek…

Ahol… Átadta a testet öltött Ige és Igazság Lelkét az Egy Mindenségnek.

Aki azóta is köztünk és velünk ÉL.

Kaptunk, még a misztérium ünnepe előtti napokban, sok visszautasító rendelkezést. Dühösek voltunk és elkeseredettek.

Ezért kaptunk ajándékot, és a felismerést. Mindkettőt köszönjük! Ajándék a hitünk gyarlóságának, a hit kitartásának, és a hit igazságának igazolása.

Az  ajándékban ezt köszönjük. A megajándékozottságban a felismerést. Egymás nélkül semmire sem mentünk volna. Mások nélkül semmire sem mentünk volna. Ezért mi is megköszönjük ezeknek a másoknak…

Köszönjük azoknak a szakembereknek, akik – akár szándékuk nélkül is, vagy éppen szándékuk ellenére, vagy szándékuk szerint – tanítottak minket, akik átadták tudásukat!

Köszönjük az emberi törvények alkotóinak, akik megtették, amit akartak, és amit megtehettek, akár a nép ellen, akár a népért! Akik megnehezítették utunkat, és ezután is meg fogják tenni, amit akarnak. És akik átadták utunkhoz szabályaikat!

Köszönjük a jogalkalmazó embereknek, akik – akár szándékuk nélkül is, vagy éppen szándékuk ellenére, vagy szándékuk szerint megnehezítették utunkat, és ezután is meg fogják tenni, amit akarnak. És akik átadták utunkhoz hivatásuk idejét!

Köszönjük mindannyiuknak, mert sosem hittünk volna nélkülük az igazságban, ezért hitet adtak, akár szándékuk nélkül is, vagy éppen szándékuk ellenére, vagy szándékuk szerint!

Köszönjük mindannyiuknak, mert sosem tanultunk volna ennyit nélkülük hitünkhöz, az igazságról! Akik megnehezítették utunkat, és ezután is meg fogják tenni, amit akarnak, mégis a tanulás lehetőségét adták nekünk, akár szándékuk nélkül is, vagy éppen szándékuk ellenére, vagy szándékuk szerint!

Köszönjük, akik bíztak, és bíznak bennünk a közös utunkon, akik velünk együtt viszik a hit, és igazság terhét, mert ők a bizalmukat adták nekünk.

Köszönjük mindannyiuknak!

nemtartozunk.hu

 

Mese a világ minden pénzéről, és a székely atyafiról – VI. levonás

Mese a világ minden pénzéről, és a székely atyafiról –

mese folytatásokban, csak itt, csak most, csak nektek…

 VI. Levonás

Csak emlékezzünk, volt dél, és lett dél, és lett déli ebéd, amikor az atyafi, a Pultos, no meg az atyafi asszonkája együtt költötték el bankón vett élelmüket. Erre nem is vesztegetnénk szót, mesénk folytatásában, ha nem lett volna sok hír, esemény, ami történt ennek utána. Mert hogy az ebéd után, a Pultosnak elege lett, és nem mene többé vissza a bankba. Elege lett belőle, hogy rászedték, és rászedésben is közreműködött. Inkább vált az igazság lámpásává, és hozott fényt a hitelpénz és az kártevések történéseinek elmesélésével az Földre. És még annál is több világosságot, és mesélni kezdett az atyafinak mindarról, amit már tudott.

— Tudják, amit tudok az veszélyes. Ha nem lenne, mindenki ismerné, amit mondani fogok. A hitelpénz hatalom. De a szintetikus hitelpénz az korlátlan hatalom…

Continue reading