Categories Publikációk

Végrehajtás megszüntetési perekben a fogyasztóvédelmi perek szabályai, és a 2014. évi LX. tv. alkalmazásának kizártsága

A fogyasztóvédelmi perekben (a végrehajtás megszüntetésére irányuló perekben is) a szolgáltató terhére megfordul a bizonyítási teher (C-449/13. sz. EuB határozat).

Categories Publikációk

Pénzügyi vállalkozások által nyújtott pénzügyi szolgáltatásról, annak devizaalapúságáról, és számviteléről…

A felek jogviszonyában a kölcsön jogviszonynak és a hiteljogviszonynak a megkülönböztetése volt az adósi perbeli előadások célja, indokolásainak célja. Ez … Read More “Pénzügyi vállalkozások által nyújtott pénzügyi szolgáltatásról, annak devizaalapúságáról, és számviteléről…”