Lízinges Rodolfók!

Közlünk egy képzeletbeli levelet (arra adott választ), egy képzeletbeli lízing vállalkozás, képzeletbeli deviza alapú hitelével  kapcsolatban. Figyeljék a kezüket, mert csalnak! Viszont az éles szeműek megfejthetik a trükköt.

HA TETSZIK AZ ÍRÁS, A HONLAP TARTALMA, KÉRÜNK, OSZD MEG MÁSOKKAL IS.

 Tisztelt Cím!

Az Önöknél is meglévő „devizaalapú” lízingszerződés alapján Önöktől gépjárművet lízingeltem.  Értelmes emberként sem volt levezethető számomra a szerződésből annak valóságos(!) tartalma.

Amit Önök, a válaszlevelük 2. oldalának 1. bekezdésében levezettek.

Tisztában voltam a bankkölcsön, a hitelpénzen alapuló hitelezés, a deviza forráson alapuló hitel-számlapénz, mint a rendelkezésemre bocsátott, a nekem nyújtott kölcsön alapjául szolgáló tőke-pénz fogalmával. De nem tudhattam a hitelpénzen alapuló refinanszírozás, mint a szerződésünkön kívüli, az Önök velem szembeni likviditásának megteremtését, kizárólag az Önök lízingbeadó képességének megteremtésére irányuló jogviszonyról. Annak részleges tartalmáról a szerződés során nem tudtam, de a válaszlevelük 2. oldalának 2. bekezdésében erről tájékoztattak most.

Tudomásom szerint, az általam kiválasztott gépjármű eladójának Önök a gépjármű vételárát kifizették, így lettek tulajdonosok. Így az Önök gépjármű adásvételéhez szükséges bank-kölcsönt, – amely csak hitelből volt lehetséges –, és nem az Önökkel kötött lízing szerződésemet kellett refinanszírozni. Az anyabankjuk, és az Önök ilyen, vagy másmilyen refinanszírozási módját meghatározó szerződésük, előttem nem ismert, annak kockázatai sem.

A refinanszírozás bármilyen deviza alapúsága, vagy abból létrejött bármilyen árfolyam kockázata, általában a refinanszírozás, és általában az árfolyamkockázat meglétének a mi lízingszerződésünkben való feltüntetése, önmagában rám teherrel nem járhat, mert ez a szerződésünkön kívüli jogviszony. (Bővebben a 15. pontban.)

Continue reading

Könyvmegjelenés: A HIBRID

A könyv tematikus, rendszertani, ismereterjesztő foglalata – monográfia formájában – a magyar deviza nyilvántartású hitel valóságának. A könyv kísérlet arra, hogy a tartalma, a benne foglalt állítások, és bizonyítások, a közgondolkodás részéve váljanak. És a szenvedélye is – a hibrid szerződések valóságának feltárása.

Borító  Könyvmegjelenés: A HIBRID Bor  t   v  gott

A könyv jelenleg e-könyv formájában vásárolható meg. Hamarosan elérhető lesz a nyomtatott kiadás is.

Megvásárolható a kiadó honlapján az alábbi linken, ahol az érdeklődők bele is olvashatnak.

Örömmel vennénk a könyv vásárlóitól és olvasóitól azt, hogy a honlapunkon jelzik magát a vásárlás tényét is, és azt is, hogy mi a véleményük a könyvről, és az ott olvasottakról. Előre is köszönjük ezt, és áldozatukat is a könyv megvásárlásával.

http://publioboox.com/hu_HU/a-hibrid-a-szintetikus-toke-fogsagaban

 

“Kriston-ügy”

A Luxemburgi Bíróság tárgyalni fogja előzetes döntéshozó eljárás keretében, egy konkrét ügyben azt, hogy a magyar deviza-nyilvántartású Ft- hitel befektetés-e?
Véleményünk erről…

1. A “devizaalapú” Ft-hitel is hatféle. A deviza-nyilvántartású Ft-hitel is alapvetően kétféle, jelzálogalapú-e vagy sem? Utóbbi is alapvetően kétféle, pénzügyi vállalkozás által nyújtott Ft-kölcsön, és annak likviditását refinanszírozó deviza-nyilvántartású hitel van-e a vállalkozás és a refinanszírozó bankja között; vagy bank által nyújtott devizanyilvántartású hitelről van-e szó?
ad 1. Mivel bizony így van ez, az előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményező beadványnak előbb erre kell tiszta ténybeli állításokat tennie, és erre bizonyítékkal szolgálnia, illetve ennek bizonyítására alkalmas bizonyítási indítvánnyal rendelkeznie, már a perbíróság előtt.
2. A perbíróságnak erre vonatkozó tényfeltárást, bizonyítási eljárást le kell folytatnia, majd ennek eredményeként teljesítheti az előzetes döntéshozatali eljárást kérő indítványt.
ad 2. Tények, bizonyított tények, a pénzintézet állításai, és elzárkózó tagadásai hiányában nem lehet jó kérdést feltenni az Európai Bíróságnak, előzetes döntéshozatal iránt.
3. Az ügyfél előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményező eljárásban, koherens, belső ellentmondásoktól mentes tényelőadást, és valóságot feltáró jogviszony-értelmezést kell adnia a keresetlevelében. Tudnia kell, mi a kölcsön jogviszony, a hitel jogviszony, és mi a befektetési jogviszony.
ad 3. Aki nem tudja a valóságot, az feltárni sem tudja. Aki nem tudja, hogy melyik “devizaalapú” jogviszonnyal kapcsolatban terjeszt elő keresetlevelet, annak a kereseti kérelme sem lehet koherens, és értelmes, főleg nem hatékony. Aki nem tudja, hogy mi a magyar deviza-nyilvántartású Ft-hitel valósága, az a jogviszonyt sem tudja feltárni, és annak alapján keresetet előterjeszteni. Előzetes döntéshozatali kérelmet sem tud megfogalmazni. Aki nem tudja, hogy mi ebben a hibrid jogviszonyban a kölcsön jogviszony tartalma, a hitelviszony tartalma, és a hitelt ellentételező szintetikus deviza (befektetési jogviszony), az a kölcsönt keverni fogja állításaiban a hitellel, a kölcsön és a hitelt a befektetéssel, a deviza forrású Ft-hitelt, a szintetikus devizával ellentételezett Ft-hitellel. Vagyis nem tud koherens, belső ellentmondásoktól mentes jogértelmezést elvárni a perbíróságtól, és előzetes döntéshozatalra alkalmas kérdéseket sem tud feltenni.
4. Aki bármilyen “devizaalapú” hitelt tőzsdei ügyletnek nevez a beadványában, befektetésnek, az nem is érti mit mond. De azt sem érti, hogy mennyit árthat majd azoknak, akik TUDJÁK, hogy mi a befektetés elem, mint szintetikus deviza a “devizaalapú” hitelben. Mert az terjedhet el, hogy a “befektetésre hivatkozással” nem lehet “nyerni”, “devizaadós” nem tudja feltárni a bankok bűneit, megcsalatása okait.
ad 4. A valóság az, hogy féligazságok, koherens szövegekből elcsaklizott féligazságok, nem a koherens szövegeket, és nem a befektetésre való hivatkozást járatják le, és teszik alkalmatlan kereseti hivatkozássá, hanem az járatódik csak le, aki a féligazságokat bátran keveri más féligazságokkal a beadványában. Amit a Lengyel Kormány szakszerűen meg is cáfolt az észrevételében. Ezért az igazság, a valóság tisztelete, a tiszta beszéd és jogértelmezés, a biztos bizonyítás nem helyettesíthető ostobasággal, és szenvedéllyel. Csak az ész a tiszta beszéd! Az igazságok féligazságokká plagizálása ártalmas.
5. Szerencsére, és várhatóan a  meghozandó EUB döntés a féligazságokat fogja csak visszautasítani, a tanácsi előterjesztés alapján, azt, hogy tények, és tényfeltárás nélkül nem lehet jó kérdést feltenni, ahogyan jó keresetet sem lehet előterjeszteni, ahogyan jó előzetes döntéshozatali kérvényt sem. Van befektetés a “devizaalapú” hitel mögött, de az nem az, amit az indítványozó előadni tudott, koherens valóságkép helyett.
ad 5. Ezért a valóságról ajánljuk könyvünket, és a honlapunk tartalmát, koherens jogviszony-értelmezéshez. CSAK az vitatkozzon  a valóságról, akinek magának is van koherens valóságképe. Nekünk van! És ezért nemtartozunk.hu, Kedves Magyarország!

 

Könyvünk elérhető: http://publioboox.com/hu_HU/a-hibrid-a-szintetikus-toke-fogsagaban